JAMSTVO PROIZVOĐAČAPROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI VIŠE DIJELOVA S RAZLIČITIM JAMSTVIMA.

Wiko mobilni telefoni imaju jamstvo od 24 mjeseca od datuma kupnje*, dok jamstveni period za dodatke traje 6 mjeseci*. Jamstveni period počinje važiti od trenutka kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno primjenljivim zakonom u svakoj pojedinačnoj državi, preprodaja, popravka ili zamjena proizvoda neće imati za posljedicu produljenje jamstvenog perioda (popravljeni ili zamjenjeni dijelovi će tada imati jamstvo za period vremena koji je ostao od prvobitnog jamstvenog perioda ili 90 dana od datuma zamjene tj. popravke). Svi zamijenjeni dijelovi proizvoda ili druga oprema postaju vlasništvo kompanije Wiko.

Ukoliko vaš uređaj otkaže pri normalnim uvjetima korištenja i održavanja, preporučujemo da se obratite prodavatelju, ovlaštenom Wiko centru ili Wiko podršci preko našeg sitea (www.wikomobile.com). Ne zaboravite sačuvati podatke koji se nalaze na vašem uređaju kako ne bi došlo do njihovog gubitka tijekom popravke ili zamjene proizvoda. Kompanija Wiko neće snositi odgovornost za oštećenje ili gubitak sadržaja nastao nakon popravke ili zamjene vašeg uređaja.

UVJETI JAMSTVA I IZUZEĆA OD JAMSTVA
Prigodom slanja vašeg proizvoda na servis, važno je sljedeće:

- Slijediti upute koja je dala kompanija Wiko o dostavljanju proizvoda.
- Dostaviti dokaze o datumu prvobitne kupnje na kome je jasno navedeno ime i adresa prodavatelja kao i mjesto i datum kupnje, tip proizvoda, serijski broj i IMEI broj.


Ovim jamstvom pokriveni su samo nedostaci u pogledu materijala (dijelova) i dizajna ili proizvođačke pogreške.
Ovo jamstvo ne pokriva sljedeće:

1. Uobičajeno habanje proizvoda (uključujući naročito, leća kamere, baterije i zaslon) koji zahtjevaju povremenu popravku i zamjenu.

2. Nedostatke uzrokovane pogrešnim ili nemarnim rukovanjem proizvodom (pogrešno korištenje, padovi, udarci, itd.).

3. Nedostatke i oštećenja uzrokovana korištenjem telefona na neodgovarajući način, naročito, korištenje koje je suprotno uputama o rukovanju i održavanju proizvoda koje je dao Wiko (korisničke upute su priložene uz telefon).

4. Prepravke ili popravke izvršene od strane neovlaštenih osoba.

5. Baterije koje su pretrpele kratak spoj, imaju oštećene ćelije ili su vidljivi znaci nasilnog ulaska.
6. Nedostaci nastali korištenjem ili povezivanjem proizvoda s opremom ili softverom koji nije odobren od strane kompanije Wiko. Neki nedostaci mogu biti uzrokovani virusima uslijed neovlaštenog korištenja servisa, računalnih sustava, drugih naloga ili mreža od strane vas ili treće osobe. Neovlašteni pristup takođe može biti posljedica hakovanja, krađe lozinke ili raznih drugih postupaka.

7. Svako korištenje proizvoda koji nije sukladan s namjenom za koju je projektiran.

8. Korištenje ili povezivanje uređaja s neodgovarajućim ili oštećenim dodacima.

9. Izlaganje proizvoda vlazi, ekstremnim promjenama temperature, koroziji, oksidaciji, kontaktu s hranom ili blizini hrane, tečnostima, kemijskim proizvodima i uopćeno, bilo kojoj supstanci koja može oštetiti proizvod.

10. Slomljen mobilni telefon ili oštećeni poklopac, vidljivi znakovi udarca.

11. Nezgode ili prirodne katastrofe ili drugi uzroci koji su izvan kontrole kompanije Wiko, kao što su (bez ograničenja navedenog) poplave, udari groma, požari, previsok napon u električnoj mreži, itd.

12. Ažuriranje softvera uslijed promjena u mrežnim podešavanjima.

13. Oštećenje baterije nastalo predugim punjenjem i/ili kvar uslijed propusta u poštovanju preporuka za korištenje proizvoda i sigurnosnih uputa navedenih u uputama za korištenje.

14. Kvar na proizvodu koji je posljedica neadekvatne instalacije ili korištenja proizvoda (korištenje proizvoda u svrhe za koje nije namjenjen ili na način koji nije sukladan s tehničkim ili sigurnosnim standardima koji su na snazi u zemlji u kojoj se proizvod koristi, itd.).

15. Održavanje proizvoda na način koji nije sukladan uputama kompanije Wiko ili nemar u održavanju proizvoda.

16. Otvaranje, prepravljanje ili popravljanje proizvoda od strane osoba koje ne pripadaju servisnom centru koji je odobrio Wiko, korištenje rezervnih dijelova koji nisu odobreni od strane kompanije Wiko.

17. Prepravljanje, mijenjanje, oštećivanje ili brisanje do nečitljivosti: IMEI broja, serijskog broja ili bar koda proizvoda.


Jamstvu ne podliježe niti sljedeće:

- Oprema koja nije originalna oprema.
- Troškovi prijevoza i rizici dostavljanja i preuzimanja uređaja od strane krajnjeg korisnika.
- Viša sila, nesrećni slučajevi (požari, poplave, itd.) udari groma, itd.


Nezavisna treća osoba je dobavljač SIM kartice kao i mreže ili sustavi (mobilnog ili drugog) na kome radi vaš uređaj. Wiko se ovim jamstvom odriče od odgovornosti za rad, raspoloživost, pokrivenost, kapacitet servisa, mreža ili sustava (mobilnog ili drugog). Odgovornost kompanije Wiko i njene odobrene postprodajne podrške je ograničena isključivo na troškove popravke i/ili zamjene uređaja tijekom jamstvenog perioda.

Za sva pitanja ili informacije o vašem Wiko telefonu ili u slučaju da vaš mobilni telefon i/ili dodatak nisu ispravni, posjetite internet stranicu: www.wikomobile.com ili se obratite izravno svom prodavatelju.

*Dužni ste čuvati račun/fakturu.