POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Prezentacija internetske stranice. Sukladno članku 6. francuskog zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. godine o povjerenju u digitalnu ekonomiju, obavještavamo korisnike internetske stranice: https://www.wikomobile.com/ o identitetima raznih osoba koja su angažirane na implementaciji i praćenju rada ove stranice: Vlasnik: WIKO SAS, 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, France Razvojni programer: Massiliart Communication Administrator stranice: WIKO SAS Web hosting: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 2. Uvjeti korištenja internetske stranice i ponuđenih usluga. Korištenjem WIKO SAS internetske stranice - www.wikomobile.com – dajete punu i potpunu suglasnost na uvjete opisane ispod. Ovi uvjeti korištenja podliježu izmjenama i dopunama u bilo kojem trenutku. Korisnicima internetske stranice https://www.wikomobile.com/ se stoga preporučuje redovito ju pratiti. Navedena internetska stranica je obično dostupna korisnicima u svakom trenutku. O prekidima koji su uzrokovani tehničkim održavanjem internetske stranice odluku može donijeti WIKO SAS i nastojat će unaprijed obavijestiti korisnike o datumu i trajanju takvih radova. Internetsku stranicu https://www.wikomobile.com/ redovito održava administator. Također, pravne obavijesti također mogu biti predmet promjena i dopuna u bilo kojem trenutku.Ipak, one su obvezujuće za korisnike te savjetujemo te obavijesti čitati što je češće moguće kako biste se upoznali s njihovim sadržajem. 3. Opis usluga. Svrha internetske stranice https://www.wikomobile.com/ je pružiti informacije o svim aktivnostima kompanije. WIKO SAS nastoji na ovoj internetskoj stranici objaviti što je moguće točnije informacije. Međutim, kompanija se ne može pozvati na odgovornost za bilo koji propust, netočnost ili nedostatak u vezi s ažuriranjem, bilo da to ažuriranje provodi samostalno ili te informacije dostavljaju njeni partneri koji su treće osobe. Sve informacije s internetske stranice https://www.wikomobile.com/ imaju isključivo ilustrativnu svrhu i podliježu promjeni. Dalje, informacije koje su date na internetskoj stranici https://www.wikomobile.com/ nisu potpune. Informacije se ustupaju pod uvjetima da podliježu promjeni nakon što su objavljene na internetu. Fotografije i vizualni prikazi na internetskoj stranici se ustupaju isključivo u informativne svrhe i nisu predmet ugovora i ne povlače za sobom odgovornost kompanije WIKO SAS. Mogu se mijenjati ili ažurirati bez prethodne obavijesti. WIKO SAS zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez obavijesti unosi izmjene i/ili poboljšanja ove internetske stranice. 4. Ugovorna ograničenja u pogledu tehničkih podataka. Ova internetska stranica ne može snositi odgovornost za materijalnu štetu nastalu korištenjem ove internetske stranice. Pored toga, korisnik internetske stranice se obvezuje stranici pristupati najnovijom verzijom opreme koja ne sadrži viruse i koristi najnoviju generaciju ažuriranog pretraživača. 5. Intelektualno vlasništvo i krivotvorenje. WIKO SAS je vlasnik prava intelektualnog vlasništva ili posjeduje prava korištenja svega što je prikazano na internetskoj stranici, uključujući tekst, slike, grafikone, loga, ikonice, audiosadržaj i softver. Zabranjeno je svako umnožavanje, prezentiranje, mijenjanje, objavljivanje ili preoblikovanje bilo kojeg dijela ili cijele internetske stranice, bez obzira na sredstva ili postupke kojima se to vrši, a bez pribavljanja prethodne pismene suglasnosti kompanije WIKO SAS. Svako neovlašteno korištenje internetske stranice ili bilo čega što se nalazi na njoj smatrat će se kršenjem prava i takvo djelo bit će predmet sudske tužbe u skladu s odredbama članka L.335-2 i prema odredbama francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu. 6. Ograničenje odgovornosti WIKO SAS neće snositi odgovornost za bilo koju izravnu ili neizravnu štetu uzrokovanu na opremi korisnika nastalu prilikom pristupanja internetskoj stranici WIKO SAS i koja je posljedica korištenja opreme koja nije u skladu sa specifikacijama navedenim u točki 4. ili u slučaju pojave "buga" ili nekompatibilnosti. Pored toga, WIKO SAS neće snositi odgovornost za bilo koju neizravnu štetu (kao što je, recimo, gubitak tržišta ili prilike) prouzročenu korištenjem internetske stranice https://www.wikomobile.com/. Interaktivni prostor (gdje se korisniku nudi opcija postavljanja pitanja, na dijelu internetske stranice posvećene kontakt-informacijama) je dostupan korisnicima. WIKO SAS zadržava pravo, bez prethodne obavijesti, ukloniti bilo koji sadržaj koji je objavljen na ovoj stranici, a koji bi mogao kršiti zakone koji vrijede u Francuskoj, posebno odredbe koje se tiču zaštite podataka. Gdje je to primjenljivo, WIKO SAS također zadržava pravo pozvati korisnika na građansku i/ili krivičnu odgovornost, posebno u slučaju ostavljanja poruka rasističkog sadržaja ili uvredljivih, klevetničkih ili pornografskih poruka, bez obzira na sredstvo kojim se to čini (tekst, fotografije, itd.). 7. Upravljanje osobnim podacima. Osobni podaci su u Francuskoj zaštićeni nacionalnim zakonom br. 78-87 od 6. siječnja 1978. godine, zakonom br. 2004-81 od 6. kolovoza 2004. godine, člankom L.226-13 francuskog kaznenog zakona i Europskom direktivom od 24. listopada 1995. godine. Sljedeće informacije se mogu prikupljati prilikom korištenja internetske stranice: https://www.wikomobile.com/: URL adrese linkova preko kojih je korisnik pristupio stranici https://www.wikomobile.com/; informacije o davatelju usluge pristupa; i adresa internetskog protokola (IP adresa) korisnika. U svakom slučaju, WIKO SAS prikuplja osobne podatke o korisniku isključivo za potrebe određenih usluga koje se pružaju na internetskoj stranici https://www.wikomobile.com/. Korisnici dostavljaju ove informacije s punim znanjem o tome, osobito kada sami unose te informacije. Korisnici internetske stranice https://www.wikomobile.com/ su stoga informirani je li potrebno ili nije dostavljati takve informacije. U skladu s odredbama članka 38. i nakon usvajanja francuskog zakona 78-17 od 6. siječnja 1678. godine, francuskog zakona o zaštiti podataka, svi korisnici imaju pravo pristupiti, ispraviti ili osporiti bilo koje osobne podatke koji se odnose na njih slanjem potpisanog zahtjeva u pisanoj formi. Potrebno je takav zahtjev dostaviti uz kopiju svoje osobne iskaznice, a mora sadržati potpis nositelja i adresu na koju treba poslati odgovor. Nikakve osobne informacije o korisnicima internetske stranice https://www.wikomobile.com/ se neće objavljivati bez znanja korisnika, niti će se razmjenjivati, prenositi, ustupati ili prodavati na bilo kojem nosaču podataka bilo kojoj trećoj osobi. Isključivo bi akvizicija kompanije WIKO SAS i njenih prava omogućila prijenos takvih informacija kupcu koji bi tada preuzeo iste obveze u pogledu zadržavanja i izmjene podataka o korisnicima internetske stranice https://www.wikomobile.com/. Ova internetska stranica nije prijavljena francuskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka (French Data Protection Authority) jer ne prikuplja osobne podatke. Baze podataka su zaštićene odredbama francuskog zakona od srpnja 1998. godine kojim se unosi Direktiva 96/9 od 11. ožujka 1996. godine o pravnoj zaštiti baza podataka. 8. Hiperlinkovi i kolačići. Internetska stranica https://www.wikomobile.com/ sadrži određeni broj hiperlinkova do drugih stranica koji su postavljeni uz suglasnost WIKO SAS. Međutim, WIKO SAS ne može provjeriti sadržaj stranica koje su posjećene na ovaj način i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu. Pretraživanje u okviru stranice https://www.wikomobile.com/ će vjerovatno za posljedicu imati instaliranje kolačića (cookies) na računalu korisnika. Kolačić je mala datoteka: ona ne omogućava identifikaciju korisnika, već bilježi informacije o pretraživanju računala na datoj stranici. Podaci koji se pribavljaju na ovakakv način pomažu pri kasnijem pretraživanju te stranice jer su osmišljeni za različite opsege korištenja stranice. Odbijanje mogućnosti instaliranja kolačića može onemogućiti pristup nekim uslugama. Korisnici pak mogu konfigurirati svoja računala na sljedeći način kako bi spriječili instaliranje kolačića: Internet Explorer: Tools tab / internet options. Kliknite na opciju Privacy, a zatim izaberite Block all cookies. Zatim pritisnite OK. Mozilla/Firefox: Edit tab / preferences. Kliknite na Advanced i izaberite opciju Disable cookies. Zatim pritisnite OK. 9. Mjerodavnost i nadležnost sudova. Svi sporovi nastali korištenjem internetske stranice https://www.wikomobile.com/est podliježu zakonima u Francuskoj. Za sve sporove nadležan je sud u Marseilleu. 10. Osnovni važeći zakoni. Francuski zakon br. 78-87 od 6. siječnja 1978. godine, sa svim izmjenama i dopunama, prije svega francuskim zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004. godine o zaštiti podataka. Francuski zakon br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. godine koji regulira povjerenje u digitalnu ekonomiju. 11. Rječnik Korisnik: Osoba koja koristi internet za povezivanje na gore spomenutu internetsku stranicu i koristi je. Osobni podaci: “Podaci koji omogućavaju da se, na bilo koji način, izravno ili neizravno, identificiraju pojedinci na koje se podaci odnose” (članak 4 francuskog zakona br. 78-17 od 6. siječnja 1978).